BiTTronik - Tani serwis i sprzedaż używanego sprzętu elektronicznego.


Idź do treści

Orange - konfiguracja telefonu

China GSM

WAP CSD (dial-up)
• Nazwa konfiguracji: WAP Orange
• Nośnik danych: CSD, Data lub Dane GSM (w zależności od modelu telefonu)
• Numer dial-up: +48501800800
• Nazwa użytkownika: wap
• Hasło: wap
• Uwierzytelnianie: normalne
• Typ połączenia (typ transmisji danych): ANALOG
• Szybkość transmisji: 9600
• Serwer (strona główna): http://mobile.orange.pl
• Adres bramki IP: 192.168.6.102
• Port IP: 9201

UWAGA: w przypadku telefonów obsługujących protokół TCP/IP (wymagających podania adresu serwera Proxy i numeru portu Proxy) zamiast ustawień Adresu bramki IP i Portu IP należy zastosować następujące parametry:
• Adres serwera Proxy: 192.168.6.102
• Port Proxy: 8080


WAP GPRS
• Nazwa konfiguracji: WAP Orange GPRS
• Nośnik danych: GPRS
• APN (punkt dostępu): wap
• Nazwa użytkownika: wap
• Hasło: wap
• Uwierzytelnianie: normalne
• Serwer (strona główna): http://mobile.orange.pl
• Adres bramki IP: 192.168.6.102
• Port IP: 9201

UWAGA: w przypadku telefonów obsługujących protokół TCP/IP (wymagających podania adresu serwera Proxy i numeru portu Proxy) zamiast ustawień Adresu bramki IP i Portu IP należy zastosować następujące parametry:
• Adres serwera Proxy: 192.168.6.102
• Port Proxy: 8080


MMS
• Nazwa konfiguracji: MMS Orange
• APN (punkt dostępu): mms
• Nazwa użytkownika: mms
• Hasło: mms
• Nośnik danych: GPRS
• Uwierzytelnianie: normalne
• Pobieranie: automatyczne
• Serwer (strona główna): http://mms.orange.pl
• Adres bramki IP: 192.168.6.104
• Port IP: 9201

UWAGA: w przypadku telefonów obsługujących protokół TCP/IP (wymagających podania adresu serwera Proxy i numeru portu Proxy) zamiast ustawień Adresu bramki IP i Portu IP należy zastosować następujące parametry:
• Adres serwera Proxy: 192.168.6.104
• Port Proxy: 8080


Internet CSD (dial-up)
• Nazwa konfiguracji: Internet
• Nośnik danych: CSD, Data lub Dane GSM (w zależności od modelu telefonu)
• Numer dial-up: +48501808080
• Nazwa użytkownika: internet
• Hasło: internet
• Uwierzytelnianie: normalne
• Typ połączenia (typ transmisji danych): ISDN
• Szybkość transmisji: 9600
• Adres IP telefonu: Automatyczny
• Podstawowy serwer DNS: 194.204.159.001
• Dodatkowy serwer DNS: 194.009.223.079

Dla połączenia Internet CSD nie należy ustawiać bramki IP, adresu serwera Proxy oraz numerów ich portów (pola te należy zostawić niewypełnione).


Internet GPRS
• Nazwa konfiguracji: Internet GPRS
• Nośnik danych: GPRS
• APN (punkt dostępu): internet
• Nazwa użytkownika: internet
• Hasło: internet
• Uwierzytelnianie: normalne
• Adres IP telefonu: Automatyczny
• Podstawowy serwer DNS: 194.204.159.001
• Dodatkowy serwer DNS: 194.009.223.079

Dla połączenia Internet GPRS nie należy ustawiać bramki IP, adresu serwera Proxy oraz numerów ich portów (pola te należy zostawić niewypełnione).


SyncML
Poniżej przedstawiono sposób konfiguracji mechanizmu synchronizacji SyncML do wykorzystania z usługą Folder.
• Nazwa profilu synchronizacji: Folder
• Punkt dostępu: wybrać skonfigurowany wcześniej Internet GPRS lub WAP Orange GPRS
• Adres serwera: http://folder.orange.pl/sync
• Port: 80
• Nazwa użytkownika: numer telefonu w postaci 9-cyfrowej
• Hasło: hasło do usługi Folder otrzymane w SMS-ie rejestracyjnym
• Synchronizacja kontaktów:
- Zdalna baza danych: ./contact
- Typ synchronizacji: normalny
• Synchronizacja kalendarza:
- Zdalna baza danych: ./calendar
- Typ synchronizacji: normalny
• Synchronizacja zadań:
- Zdalna baza danych: ./tasks
- Typ synchronizacji: normalny

Streaming wideo:
Konfiguracja streamingu wideo na tych telefonach, które oferują tą funkcjonalność, sprowadza się do wykonania następujących kroków:
• Konfiguracji połączenia WAP Orange GPRS
• Konfiguracji aplikacji odtwarzacza wideo w taki sposób by:
- Korzystała z połączenia WAP Orange GPRS
- Nie korzystała z Proxy podczas odtwarzania wideo (ustawienie parametru Użyj Proxy na Nie)

E-mail:
Poniżej przedstawiono sposób konfiguracji klienta poczty elektronicznej w telefonie do korzystania z usługi Multi Box.
• Połączenie/Łącz używając: Internet GPRS lub Internet
• Adres e-mail: adres stosowany w usłudze Multi Box
• Serwer poczty wychodzącej (SMTP): mail.orange.pl
• Port SMTP: 25
• Serwer poczty przychodzącej (POP3): mail.orange.pl
• Port POP3: 110
• Nazwa użytkownika: identyfikator w usłudze Multi Box
• Hasło: hasło do usługi Multi Box
• Typ skrzynki pocztowej: POP3
• Autoryzacja SMTP - TAK

Orange Free:
• Nazwa konfiguracji: Internet GPRS
• Nazwa konfiguracji: Internet GPRS
• Nośnik danych: GPRS
• APN (punkt dostępu): internet
• Nazwa użytkownika: internet
• Hasło: internet
• Numer dostępowy: *99#
• Uwierzytelnianie: normalne
• Adres IP: Automatyczny
• Podstawowy serwer DNS: 194.204.159.001
• Dodatkowy serwer DNS: 194.009.223.079

Dla połączenia Orange Free nie należy ustawiać bramki IP, adresu serwera Proxy oraz numerów ich portów (pola te należy zostawić niewypełnione)

Start | China MP4 | China GSM | Camera | Kontakt | Mapa witryny


Powrót do treści | Wróć do menu głównego